Linguim

Linguim.com allows you to learn new languages completely free of charge. Choose a language and start learning!

Welcome!
Join | Login

Members who have recently joined Linguim.com

Recent members in our learning community. :-)
#UsernameSpeaksJoin Date
1.rachidek490Spanish03/2018
2.everomeroSpanish03/2018
3.HastaelfinalSpanish03/2018
4.JoanaSpanish03/2018
5.ONEMOONSpanish03/2018
6.lola98Spanish03/2018
7.jesus910Spanish03/2018
8.proflocoEnglish03/2018
9.ana2311Spanish03/2018
10.AnonimoSpanish03/2018
11.febo999Spanish02/2018
12.gabuchiSpanish02/2018
13.sanvean12Spanish02/2018
14.MayrenSpanish02/2018
15.AlexGabrielSpanish02/2018
16.PaizSpanish02/2018
17.hipidionSpanish02/2018
18.jorigorSpanish02/2018
19.MishellySpanish02/2018
20.jesuisalex32Spanish02/2018
21.ElsofeSpanish02/2018
22.AlucardSpanish02/2018
23.wagihSpanish02/2018
24.danayfontanSpanish02/2018
25.darkragnarSpanish02/2018